Ai liber la slăbit!

Slăbeşte cu Cori în doar 90 de zile.

Concurs  „Unica.ro”

"Slăbeşte GRATIS cu Cori Grămescu în doar 90 de zile!"

REGULAMENT OFICIAL

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.a.Organizatorul campaniei promoţionale "Slăbeşte GRATIS cu Cori Grămescu în doar 90 de
zile” este SC RINGIER ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/10882/1996, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO 9060359 (denumită în continuare „Organizatorul”)
Participanţii la promoţie sunt obligaţi sa respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
1.b.Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, respectiv în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe www.unica.ro.

2.DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţionala este organizata si se desfăşoară pe întreg teritoriul României.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cetăţeni români cu domiciliul  in România, mai puţin angajaţii sau colaboratorii, reprezentanţii legali, asociaţii (indiferent de temeiul contractual), societatii SC Ringier România SRL sau a celorlalte societati membre ale grupului Ringier Romania (EDITURA BAUER RINGIER SRL, RINGIER PRINT SRL, BAUER MEDIA SCS) si ai companiilor implicate in desfăşurarea promoţiei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, precum si colaboratorii, salariaţii, reprezentanţii legali,asociaţii acestor companii, ai furnizorilor  de servicii si premii necesare desfăşurării campaniei promoţionale), precum si rudele acestora pana la gradul IV. inclusiv.

3.PERIOADA DE DESFASURARE

 1. Campania promoţionala se desfăşoară intre 11 mai – 15 august 2012.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Site-ul unica.ro pune la dispozitia vizitatorilor sai posibilitatea de a participa la un concurs ce constă in completarea unui formular si incarcarea unei imagini insotite de raspunsul la o intrebare. Premiul consta in 2 luni de antrenament alaturi de antrenorul Cori Gramescu plus o garderoba in valoare de 4000 ron.

Concursul se intinde pe o perioada de 3 luni calendaristice

Timp de 25 zile, in perioada 10-04 iunie 2012, utilizatorii site-ului sunt invitati sa isi incarce o imagine.
Antrenorul Cori Gramescu, impreuna cu redactia unica.ro, va alege 5 finaliste pe baza raspunsului la intrebare. Acestea vor intra in concursul efectiv. Persoanele declarate castigatoare sunt acelea care in viziunea antrenorului Cori Gramescu si a redactiei Unica.ro au motivatia cea mai puternica. In perioada urmatoare cele 5 finaliste intra intr-un program de antrenament si dieta monitorizat de catre Cori Gramescu, impreuna cu echipa ei de la centrul Ladyfit. In perioada programului de antrenament 3 dintre finaliste vor fi eliminate, pe rand,  iar in final castigatoarea se va alege dintre cele 2 participante care au inregistrat cel mai bun progres ( scadere in greutate).

Pentru a se inscrie in concurs un utilizator trebuie sa urmeze pasii:

 1. Completarea formularului ce contine campurile:

Sa completeze toate campurile formularului
Sa raspunda la intrebare
Sa incarce o imagine in care sa apara in intregime (full body)

Pentru ca o înregistrare sa fie declarata valida, aceasta trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

● participanţii sa îndeplinească dreptul de participare de la Pct. 2
● adresa de email sa fie valida.

Perioada de desfasurare a concursului este 11 mai – 15 august 2012 cu incepere in ziua de 11 mai ora 00.00 si incheiere pe 15 august ora 12:00. Orice inscriere dupa 04 iunie, ora 23.59 nu este luata in considerare.

Finalistele se anunta pe data de 5 iunie 2012

 • PREMII:

Premiile campaniei promoţionale sunt:

 • O garderoba in valoare de 4000 ron pentru marea castigatoare ( finalista care reuseste sa obtina cea mai mare scadere in greutate).
 • Antrenamente personalizate create de antrenorul Cori Gramescu
 • Şedinţe de masaj terapeutic la sală pe toata perioada curei
 • Dietă personalizata
 • DVD-uri cu programele de antrenament special create de Cori Gramescu
 • CONDITII DE VALIDITATE SI PREMIERE:

Finalistii se desemneaza de catre Cori Gramescu si redactia Unica.ro

Pentru a participa la aceasta promoţie, utilizatorul trebuie sa fie cetăţean roman, să îndeplinească condiţiile de participare de la Pct.-ul 2, iar înregistrarea acestuia să fie declarată validă.

Cele 5 finaliste vor obtine dreptul de a participa la programul de antrenament oferit de Cornelia Gramescu cu conditia sa fie majore, sa prezinte un set complet de analize la zi si sa aibe acordul de la medicul de familie pentru a efectua efort fizic. Lipsa analizelor si a acordului de la medicul de familie atrage dupa sine excluderea din randul finalistelor a concurentelor care nu pot prezenta aceste acte. Concurentele excluse vor fi inlocuite cu altele din randul candidatelor care au o inregistrare valida. Finalistele trebuie sa ofere informatii complete despre posibilele tratamente si incercari anterioare de slabire inainte de inceperea programului de antrenament. Nefurnizarea acestor informatii atrage dupa sine excluderea din cadrul programului.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru e-mail-urile scrise gresit, pierdute sau alterate din vina unor terte parti.

 • INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament Oficial este la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate la sediul Organizatorului, fiind publicat si in paginile site-ului www.unica.ro
Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 • PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin comunicarea datelor personale, participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinţa acestora.
Participarea la campania promoţională implica acceptarea expresa a participanţilor ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terţi, cu excepţia societăţilor comerciale implicate in organizarea campaniei promoţionale  si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.
Participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa S.C. Ringier România S.R.L., Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucureşti:
- dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
- dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a)         după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
c) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
- dreptul de opoziţie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situaţia sa particulara, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care exista dispoziţii legale contrare.
In vederea exercitării drepturilor sus menţionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunoştinţa drepturile conforme legii 677/2001.

9. DISPOZITII FINALE
Participanţii la aceasta campanie promoţionala sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Orice nerespectare a prezentului regulament de concurs conduce la anularea automata a câştigurilor.
Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele lor să fie făcute publice si folosite in scopuri publicitare de către Organizator, in diverse materiale tipărite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.libertatea.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa.
Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresa: „Libertatea.ro” Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Sector 2 Bucureşti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte, adica pana la data de 18 iulie inclusiv. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10. TAXE SI IMPOZITE

Toate taxele aferente atat premiilor cat si livrarilor acestora sunt suportate de catre Ringier Romania.